Kế hoạch hoạt động y tế học đường

Thứ tư - 14/10/2015 11:04
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN                                     Độc Lập Tự Do- Hạnh Phúc
 
Định An, ngày 10 tháng 9 năm 2014
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2014- 2015
 
 • Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác Y tế Trường học.
 • Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.
 • Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Trường THCS Định An.
 • Căn cứ vào việc phân công nhân sự năm học 2014- 2015 của Ban Giám Hiệu nhà trường và kế hoạch hoạt động của tổ.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế, những yêu cầu về việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
 • Bản thân tôi xây dưng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2014- 2015 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Sơ lược tình hình nhà trường:
 • Năm học 2014-2015, trường THCS Định An có 09 lớp gồm 349 học sinh. Gồm các khối: Khối 6:  02 lớp ( 84 học sinh/42 nữ); Khối 7:  02 lớp ( 90 học sinh/ 49 nữ); Khối 8: 02 lớp ( 80 học sinh/ 40 nữ);  Khối 9:  3 lớp ( 85 học sinh/47 nữ) Trong đó có 178 nữ
 • Tổng số CB, GV, NV trong nhà trường là 37 người. Trong đó: CBQL:2 ; GV: 27 ; NV: 8.
 • Khu vệ sinh : Mỗi khối lớp đều có 02 nhà vệ sinh (Nam riêng, nữ riêng). Khối văn phòng có 04 nhà vệ sinh 02 nam, 02 nữ).
 • Có nguồn nước sinh hoạt dồi dào
 • Sân trường và có cây xanh, bồn hoa, cây cảnh,...
 • Các phòng học có điện, quạt đảm bảo yêu cầu. Các phòng chức năng có hệ thống nước rửa tay , dụng cụ đầy đủ.
 • Trường THCS Định An cách trạm Y tế xã khoảng 01km.
2. Thuận lợi, khó khăn:
Thuận lợi:
 • Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp giúp đỡ của trạm y tế xã.
 • CSVC nhà trường khá khang trang, có phòng y tế học đường  đảm bảo tốt hoạt động.
 • Số lượng học sinh tham gia mua bảo hiểm khá đầy đủ tạo thuận lợi trong khám chữa bệnh.
 • Nhân viên y tế là người địa phương nên phần nào thuận lợi trong công tác.
Khó khăn:.
 • Công tác phối hợp với các bộ phận khác có lúc còn chưa kịp thời.
II. MỤC ĐÍCH:
Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân,  Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động;
III.NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế trong trường học.
2. Tăng cường phòng chống các dịch bệnh, cong vẹo cột sống, cận thị, bệnh thấp tim, bệnh đau mắt hột, sốt xuất huyết,phòng chống thiếu Iốt,viêm amydals cấp,…
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
 1. Nhân viên y tế lập kế hoạch hoạt động năm, tháng cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động. Hồ sơ sổ sách phải thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn và cập nhật kịp thời.
 2. Đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập, vui chơi ở trường. Có đủ nước uống, nước sinh hoạt và công trình vệ sinh.
 3. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để giữ gìn sức khỏe phòng, chống các bệnh: vẹo cột sống, cận thị, tai – mũi, răng – miệng.
 4. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, VSATTP, phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, các dịch bệnh … để xây dựng trường học "Xanh –sạch –Đẹp”.
 5. Phối hợp với ngành y tế tại địa phương để thực hiện tốt việc phòng chống các dịch bệnh và khám sức khỏe cho học sinh.
 6. Tổ chức các hoạt động về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trong trường.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 1. Triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học. Quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh thường xuyên qua các hoạt động hàng ngày và qua hồ sơ sức khỏe.
 2. Trang thiết bị y tế đầy đủ cho phòng y tế : HSSS y tế, tủ thuốc, dụng cụ và các loại thuốc y tế sơ cứu kịp thời.
 3. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp để đảm bảo chất lượng VSATTP, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.
 4. Tổ chức giáo dục truyền thông phòng, chống một số dịch bệnh thường xảy ra trong trường học.
 5. Thường xuyên vệ sinh sân trường, lớp học, hệ thống cống rãnh thoát nước; trồng và chăm sóc cây xanh để đảm bảo cho môi trường luôn "Xanh – Sạch – Đẹp”.
 6. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với cán bộ y tế tăng cường công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để có nhận thức đúng đắn và chủ động tham gia thực hiện phòng chống các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường: gù vẹo cột sống, bệnh đau mắt hột…
 7. Tuyên truyền đến phụ huynh về việc quan tâm chăm sóc sức khỏe của con em mình tốt hơn nữa để học sinh có điều kiện học tập, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân.
 8. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường về tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường như: vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, nước…
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Cán bộ y tế cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ y tế của một trường học.
 2. Các giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ.
 3. Trên đây là kế hoạch triển khai công tác y tế trong trường học của trường THCS Định An năm học 2014 -2015.
  •  
KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2014 - KT VS môi trường
- Vệ sinh phòng y tế.
- Lên kế hoạch trang bị tủ thuốc y tế
- Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.

 
09/2014 - Xây dựng kế hoạch công tác y tế trong năm học
- KT vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn HS.
- KT các dụng cụ về y tế
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
- Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
10/2014 - Hoàn thành hệ thống sổ khám sức khỏe học sinh, sổ mua, cấp phát thuốc
- Phối hợp GVCN để GD HS về giữ gìn VS cá nhân, VS môi trường.
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
- Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- Kiểm tra căn tin- môi trường
- Tuyên truyền về bệnh đau mắt đỏ.
11/2014 - Nắm danh sách học sinh tham gia BHYT và những HS không tham gia BHYT nhưng được hưởng quyền lợi của BH nhà nước.
- Sơ cứu kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn (nếu có)
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
-Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- Kiểm tra môi trường
12/2014 - Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
- Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- Tuyên truyền phòng chống bệnh viêm amidan cấp trong mùa lạnh
- Kiểm tra môi trường
01/2015 - Sơ kết việc triển khai công tác y tế trong HKI
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
-Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- VS trường, lớp và phòng y tế chuẩn bị nghỉ tết.
- Kiểm tra môi trường
02/2015 - KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Kiểm kê các đồ dùng y tế để đề xuất bổ sung.
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
- Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- Lên kế hoạch khám sức khỏe toàn diện cho học sinh.
- Kiểm tra căn tin - môi trường
- Tuyên truyền về tầm quan trọng của Iốt và cách phòng chống các rồi loạn do thiếu Iốt
03/2015 - Đề xuất trang bị bổ sung thêm dụng cụ y tế và các loại thuốc thông thường để sơ cứu kịp thời cho HS.
- Phối hợp với Trạm y tế xã chuẩn bị khám sức khỏe toàn diện cho học sinh toàn trường.
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
-Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- Kiểm tra môi trường
04/2015 - Tiếp tục KT môi trường "XSĐ & AT”.
- Phối hợp với GVCN chăm sóc sức khỏe HS trong mùa hè
- Thực hiện việc trực trường thường xuyên 8h/ngày.
-Dự đầy đủ các buổi họp-sinh hoạt của trường tổ chức.
- Tuyên truyền phòng chống các bệnh về mắt.
05/2015 - Tổng kết công tác y tế trong năm học 2014 -2015”
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2014 -2015.
- Tổng vệ sinh toàn trường trước khi về nghỉ hè.
- Hướng dẫn học sinh tự bảo vệ sức khoẻ khi về nghỉ hè.
- Kiểm kê toàn bộ đồ dùng y tế cuối năm học.


Nhân viên y tế học đường

Lê Thị Thúy Cẩm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,205
 • Tháng hiện tại20,901
 • Tổng lượt truy cập1,958,684
Văn bản PGD

TB số 25/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 25/04/2024. Trích yếu: Trường học an toàn ...

Ngày ban hành: 25/04/2024

CV số 80/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 25/04/2024. Trích yếu: Kiểm điểm đánh giá XLCL...

Ngày ban hành: 25/04/2024

CV số 77/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...

Ngày ban hành: 24/04/2024

KHPH số 109/KHPH-CAH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: kế hoạch phối hợp ...

Ngày ban hành: 24/04/2024

CV số 75/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc TP

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 24/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 23/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện CT 31

Ngày ban hành: 24/04/2024

CV số 74/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 22/04/2024. Trích yếu: hướng dẫn báo cáo tổng kết GDMN năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/04/2024

CV số 69/PGDĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024. Trích yếu: Tháng ATTP năm 2024

Ngày ban hành: 17/04/2024

TB số 21/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024. Trích yếu: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày ban hành: 17/04/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây